Motståndet i kablaget är omvänt propertionellt mot kabelarean. Detta innebär att ju större diameter desto mindre förlusteffekter i solcellssystemet! Alla våra kablar är gjorda för att för att tåla väderlek och UV-strålning.

Följande tabell visar vilka säkringar (A) som är maximum för respektive kabelarea (mm2):

Säkring (A) Kabelarea (mm2)
10 1,5
16 2,5
20 4
25 6
35 10