Separata effektiva solpaneler / solceller för enkel montering

Här hittar ni lösa solceller / solpaneler. Färdiga paket finns under menyn "Solcellspaket"

I en solcellspanel är många solceller seriekopplade, så att spänningen som panelen producerar blir större. Specifikationer för de olika panelerna finns på produktsidan.

Då man väljer att skaffa solceller gäller det att tänka ut hur stort energibehovet är och hur lång tid solcellerna har på sig att ladda upp batterierna innan de används på nytt. 
Det är meningen att strömmen i batterierna ska räcka under en vistelse, sedan laddas batterierna upp av solcellen mellan besöken.

Hur mycket producerar panelen då? 
Spänningen(V) som solcellerna alstrar är ganska konstant så länge de träffas av solljuset. Men det är intensiteten i ljuset avgör hur mycket el som produceras. Därför beror den elektriska effekten till stor del på hur starkt ljuset är, något som i sin tur beror på årstid och tid på dygnet. Ävenvädret påverkar produktionen, om det är skugga eller dimma producerar solcellspanelerna mindre el och effekten sjunker. På morgonen och kvällen när solen står lågt på himle, är även effekten lägre, jämfört med mitt på dagen en sommardag.

Elektrisk effekt mäts i watt (W). Ett vanligt begrepp är nominell effekt, så kallad watt peak (Wp). Nominell effekt beskriver solcellspanelernas effekt i en bestämd situation, så kallade standardiserade testsituationer (STC) och används för att kunna jämföra olika solcellspaneler. I en standardiserad testsituation är temperaturen 25°C med en solinstrålning på 1 000 W/m2. Eftersom solljuset som träffar panelerna varierar från tid till tid och dag till dag, varierar den faktiska effekten från solcellerna i hög grad. Den nominella effekten är den effekt som panelerna ger med en genomsnittlig solinstrålning och temperatur. I verkligheten kommer panelerna ge en effekt som ofta ligger lite under den nominella effekten på förmiddagen och eftermiddagen samt vid några tillfällen lite över den nominella effekten mitt på dagen under sommaren när solen står högt på himlen. 

Om man väljer att parallellkoppla flera solceller ökar man strömmen från solcellerna. Om man däremot väljer att seriekoppla flera solceller ökar man spänningen över dem, därför är det bara att seriekoppla två solceller om man har utrustning som kräver 24 volt inuti stugan.

Den märkta effekten som är skrivet på produkten är den så kallade toppeffekten (Wp), detta den effekten som tillverkaren lovar att solpanelen ska ge ifrån sig då temperaturen är 25° C och solen strålar 1000W/mvinkelrätt in mot solpanelen. Om temperaturen stiger eller himlen är mulen innebär detta att effekten från solcellen sjunker.

En solpanelen kan även generera effekt vid mulet väder, dock är denna effekt avsevärt mycket lägre än toppeffekten

Skillnaden mellan monokristallin och polykristallin (även kallat multikristalling) ligger i hur kristallerna som solcellerna är uppbyggda av ser ut. Monokristaller har en mer homogen struktur i kristallerna, detta gör att verkningsgraden hos monokristaller är högre än hos polykristaller.