En stor fördel med LED-lampor är att de har en väldigt hög verkningsgrad. Detta är viktigt då man har solpaneler då det gäller är ha så effektiv utrustning som möjligt för att ta till vara på energin från solcellen till max.