En hybrid inverter/hybridväxelriktare kombinerar växelriktare, batteriladdare och regulator i samma enhet. De enheter vi säljer är off-grid, vilket innebär att de kan kopplas upp mot elnätet, eller ett elverk, för att använda som backup när den solproducerade elen eller batteribanken inte räcker till. De skickar alltså INTE ut överskottsproduktionen av el på elnätet.