Kärt barn har många man brukar man säga :)

Här finns växelriktare / omvandlare / inverter, till solceller och solpaneler

Omvandlare, eller Inverter som det heter på engelska har till uppgift att omvandla likspänning från solcellerna till 230 v växelspänning som skickas ut till elnätet.

Solcellsanläggningar till stugor, båtar eller husbilar är vanligtvis 12/24 volts likspänningssystem, detta innebär att det krävs speciell utrustning som är anpassat till 12/24 volt. Men om man däremot installerar en omvandlare, vars uppgift är att omvandla spänningen till 230 volt växelspänning, får man tillgång samma sorts spänning som hemma i vägguttagen! Med en omvandlare slipper man alltså köpa speciella laddare till mobiltelefon, laptop och TV, det är bara att koppla in sig direkt på uttaget! Det är enkelt att koppla in och ur omvandlaren på sin solcellsanläggning. Därför räcker det med en omvandlare om man har solceller på både stuga, husvagn och båt, det är bara att ta med sig sin omvandlare!

Ett vanligt missförstånd är att växelriktarens storlek påverkar hur lång tid det tar innan batteriet är urladdat. Det är inte storleken på växelriktaren utan storleken på lasten (det du vill driva) som påverkar hur länge du kan köra det. Växelriktarens storlek begränsar hur stor last last du kan driva, men det är lasten som drar själva strömmen. Du kan alltså driva en mobilladdare i stort sett lika länge på en 300W växelriktare som en 6000W växelriktare – självklart bortsett från att själva växelriktaren drar olika mycket i egen-förbrukning – men 6000W ger dig möjlighet att även köra tyngre laster.

Då du väljer omvandlare bör du kontrollera att den tål de max strömmar och spänningar som dina solceller ger ifrån sig:

  • Omvandlarens Imax: summera ihop alla closed circuit strömmar (i databladen Ics) på de PARALLELLKOPPLADE solcellerna, tag sedan den summan och multiplicera med 1,25. Det värdet du får då måste vara lägre än omvandlarens Imax.
  • Omvandlarens Vmax: summera ihop alla open circuit spänningar (i databladen Voc) på de SERIEKOPPLADE solcellerna, tag sedan den summan och multiplicera med 1,2. Det värdet du får då måste vara lägre än omvandlarens Vmax.