Regulatorer för solceller och solpaneler för att anpassa spänningen till batteriet

Det är inte alltid en solcell ger ifrån sig den spänning som är lämplig för batteriet, därför använder man en regulator som anpassar spänningen till batteriet, detta gör att batteriet blir fulladdat snabbare och får en längre livslängd.

I mindre solcellsanläggningar för exempelvis stugor, båtar och husbilar använder nästan uteslutande batterier för att täcka energibehovet då solpanelerna inte ger ifrån sig någon ström. Vid normala förhållanden ger en solpanel ifrån sig ca 17-18 volt, detta är för hög spänning för ett batteri som vill ha omkring 13,5-14,8 volt beroende på hur laddat batteriet är. Om man kopplar in en regulator mellan solpanelen och batteriet så ser regulatorn till att batteriet inte blir överladdat då solpanelen ger för hög spänning och ser till att batteriet inte blir urladdat då solpanelen ger för låg spänning.

När du väljer ut en regulator och solpanel ska du försäkra dig om att regulatorn tål paneles största spänning, dvs. regulatorns "Maximum voltage input" ska vara större solpanelens öppenkrets spänning (benämns i databladet som Voc). Samma sak gäller för strömmen, regulatorns "Maximum current input" ska vara större än solpanelens slutenkrets ström (benämns i databladet som Isc). Ibland anger regulatortillverkaren vilken som är den största effekten som regulatorn tål, då är det bara att ta välja en solpanel med lägre eller samma effekt.