Återförsäljarprogram

Solorder AB återförsäljarprogrammet är gratis och tillåter medlemmar att tjäna pengar genom att placera länk eller länkar på sin hemsida för reklam till Solorder AB eller en specifik produkt. Ifall en försäljning görs av kund som har klickat på den länken tjänar alltså du pengar på. Provisionen är förtillfället satt på 10%.

För mer information se vår FAQ sida eller vilkors sidan.