Växelriktare för sollcellssystem

För att kunna koppla in solpanelerna mot elnätet och hushållets elnät måste spänningen först omvandlas till 230 V växelström och skydda mot så kallad ö-drift. Utan skydd mot ö-drift kommer solpanelerna att spänningsätta elnätet och göra det livsfarligt då nätägaren har brytit strömmen för att ex. utföra underhåll. Alla växelriktare i denna kategori uppfyller säkerhetskraven och lämpar sig för det svenska elnätet.

Vissa växelriktare erbjuder även loggning av mätvärden som kan överföras via Bluetooth eller Wi-fi, som gör det möjligt att observera effekt, ström och spänning från solpanelerna. Med Hosolas växelriktare är det möjligt att koppla in växelriktaren mot en trådlös router och via den lägga upp statistik ifrån solpanelerna på en webportal.

Här finns ett exempel på ett system med 6x310W PPAM solpaneler med en Hosola växelriktare. Solcellerna kopplades in den 9 augusti 2014 och snittar på 5,26 kWh om dagen.