Solcellspaket med skiljerelä

Då du kör husbilen/båten kanske du vill använda motorns energi för att ladda upp både motorns startbatteri och bodelens bruksbatteri (även kallat sekundärbatteri, dvs. batteriet du har för TV radio etc). På så vis börjar man alltid friluftscampingen med ett fräscht bodelsbatteri efter en längre körning.

 För att kunna ladda båda batterierna vid körning ska de vara kopplade till motorns generator. Om man stänger av bilen och låter båda batterierna vara kopplade till generatorn dyker två problem upp. För det första så är det förmodligen olika sorters batteri i avseende på kvalitet, tillverkare och årgång, dessa kvalitetsskillnader gör att det bästa batteriet kommer att bli urladdat av det sämre batteriet. Det andra problemet är att eftersom man riskerar att ladda ur startbatteriet genom att använda husbilens utrustning (ex. TV , belysning osv), och utan startbatteri måste man knuffa igång motorn för hand.

Därför använder man sig av ett skiljerä. Skiljerelät kopplas mellan generator och bodelsbatteriet. Skiljerelät fungerar som så att så länge startbatteriets spänning är under 13,7 volt kommer anslutningen mellan generator och bodelsbatteri vara bruten. När spänningen så småningom överstiger 13,7V kommer skiljerelät sluta anslutningen mellan generatorn och bodelsbatteriet, och då laddar generatorn båda batterierna!

Vi har i denna produktkategori inkluderat solcellsregulator, solpanel, bodelsbatteri och skiljerelä med kablage. Batteriet som ingår är ett AGM deep-cycle batteri som tål att djupurladdas och är framtaget för att sitta i solcellssystem.

Då du installerar skiljereläet till ditt system ska du tänka på två saker:

För det första, sätt skiljereläet max 1 meter ifrån startbatteriet. Sätter du skiljereläet längre bort riskerar du att skiljereläet aldrig sluter pga. det är för låg spänning vid reläet för att du tappar för mycket spänning i kablaget dit.

För det andra, startbatteri och bodelsbatteri måste ha samma jord, annars kommer det aldrig att bli en sluten slinga vilket krävs för att bodelsbatteriet ska laddas ifrån generatorn. Detta löses enklast och vanligast genom att koppla bodelsbatteriets minuspol till chassit på fordonet. Se bilden nedan.

Kopplingschema skiljerelä