Köpvillkor

Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar på grund av förändringar i moms eller onormalt stora förändringar i valutakurser eller inköpspriser.

BETALNINGSVILLKOR

Betalas emot faktura/avbetalning eller Paypal/Kortbetalning.

Vid större order, be gärna om offert

LEVERANSVILLKOR

Ordern skickas normalt inom 2-5 vardagar

ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från den dag du tagit emot varorna. Om kunden, efter överenskommelse med Solorder, returnerar hela eller delar av leveransen, betalar Solorder tillbaka det pris kunden betalt, exklusive frakt och eventuella hanteringskostnader. En förutsättning för detta är att originalförpackningen saknar synliga skador, repor eller slitage. Produkter, som monterats och tagits i drift, återtas inte av ovan nämnda anledning.

KLAGOMÅL

Har Solorder levererat fel antal eller fel vara är vi angelägna att du meddelar oss detta inom 14 dagar så att vi kan rätta till felet. Felaktiga varor måste returneras i originalförpackning och vara utan skador.

GARANTI

Vi lämnar 25 års funktionsgaranti på våra produkter om inget annat anges. Funktionsgaranti innebär att om produkten hanteras enligt anvisning och inte skadats av yttre påverkan (t.ex. yttre kraft eller flygande föremål) och inte ger minst 80 % av den energi solpanelen gav när den var ny kan kunden utan kostnad få panelen utbytt. Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar reparation av fel i material eller utförande. Vid eventuella tvister hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

TRANSPORTSKADOR

Solorder står för eventuella skador, som kan uppkomma under transporten till kunden. Det åligger emellertid kunden att kontrollera produkten vid mottagandet. Om det vid mottagandet upptäcks skada på försändelsen, skall det omedelbart meddelas transportföretaget. Det är viktigt att transportören intygar att varorna har skadats vid leverans. Utan sådant intyg kan vi inte acceptera klagomålet.

MONTERING

Montering och installation av solcellssystemet görs av fristående företag för vilket Solorder inte tar något ansvar. Men om ni anlitar oss att göra en full installation, kommer vi att använda en av våra kompetenta installatörer som helt och hållet ansvarar för installationsarbetet.

FORCEMAJEURE

Försvåras avtalets fullgörande väsentligt till följd av yttre omständigheter över vilka parterna inte råder, t.ex. myndighets åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, kan part, om det kan antas att den försvårande omständigheten inte endast är av tillfällig natur, frånträda avtalet utan skadeståndsskyldighet. Part som vill frånträda avtalet ska utan oskäligt dröjsmål skriftligen underrätta motparten om detta sedan den försvårande omständigheten blivit känd för honom/henne.