Laddningsregulatorer lämpar sig för lösningar där man använder sig av en elgenerator för att ladda sitt batteri, exempelvis ett elverk. Notera att dessa produkter inte lämpar sig för solcellssystem eller vindkraftsystem, då är det en solcellsregulator respektive vindturbinsregulator man bör använda.