Detaljer för offert - Nätanslutet system

Denna offert vänder sig till dig som önskar att börja producera solel ifrån hemmet och samtidigt spara in på utgifterna från elräkningen. En stor fördel med solenergi är att den inte har några rörliga delar, detta innebär att en solcellsanläggning inte för något oväsen och har en lång livslängd då det inga rörliga delar slits ner. En typisk solpanel har i regel en livslängd på över 25 år där det enda underhållet som krävs är att tvätta rent panelen med en vattentrasa de få gånger regnet inte räcker till för att hålla ytan fri från damm. Detta gör att solpaneler är en långsiktig investering och att delarna i solcellssystemet har väldigt långa garantier.

I formuläret nedan fyller du i allt som vi behöver för att ta fram offerten. Du har möjlighet att välja dimensionera efter tre alternativ:

  • Yta som du vill fylla ut med solpaneler. Vi kommer då att försöka pussla ihop valet av solpaneler för att dessa på bästa sätt fyller ut ytan.
  • Pris på anläggningen. Du sätter ett pristak på hur mycket anläggningen får kosta så plockar vi ihop ett paket som ger dig billigaste kilowatten per krona, utan att överskrida din budget.
  • Årsproducering av el. Du anger en eltillverkning som du önskar att kunna uppfylla på ett år så plockar vi fram ett system som ska klara av att uppfylla dina önskningar.
  • Lägsta förbrukning. Du fyller i hur mycket el du förbrukar den månad som du förbrukar MINST el (vanligtvis juli månad), då plockar vi fram ett solssystem som ska matcha den månaden.

Vi rekommenderar dig att dimensionera efter lägsta förbrukning då detta vanligtvis är det mest ekonomiska alternativet.

Vi behöver också veta hur planlösningen ser ut för att se om systemet vi sätter ihop är möjligt för just dina förutsättningar. För att göra detta kan du antingen fylla i fälten i formuläret nedan eller rita en enkel ritning som dus skickar med. Tänk på att objekt som skapar skugga, exempelvis en skorsten, är viktiga att få med i ritningen, då dessa sänker verkningsgraden för solcellsanläggningen.

När du fyllt i uppgifterna kommer vi att arbeta fram en offert som passar just dig. I offerten så kommer du att finna allt som behövs för att utvinna energin från solen och skicka ut den på elnätet eller använda den inne i huset. Detta innebär allt från växelriktare till monteringsdetaljer. Du kommer även få tillgång till ett par ekonomiska kalkyler så som ROI och payback-time.

Sedan år 2009 är det möjligt att söka bidrag för solceller för fastigheter. Det som krävs för att söka är en korrekt ifylld blankett som sedan skickas till energimyndigheten. Utifrån offerten vi sätter ihop hjälper vi dig även fylla de delar som berör solcellssystemet i ansökningsblanketten. Det enda du behöver göra är att skriva din namnsignatur, fylla i information angående själva fastigheten och skicka in till Energimyndigheten. Tyvärr är bidraget slut för tillfället men om det tilldelas mer stöd kommer Länsstyrelsen att beta av ansökningarna i den ordning de inkom. Det gör det möjligt att installera solcellsanläggningen och få bidraget retroaktivt om det tillkommer mer stödpengar.

Det är även möjligt att använda sig av ROT-avdrag om man använder sig av hjälp för att installera systemet. Tänk då på att det inte är möjligt att även ansöka om stöd från energimyndigheten.

Detaljer

Vad vill du dimensionera efter?       m2 Du anger storleken på en yta som du vill fylla med solceller, så tar vi fram ett paket med solceller och växelriktare som ska fylla ut den arean kr Du anger en budget du har så väljer vi ut produkterna som matchar ditt pris på bästa sätt kW/år Du anger effekten du vill klara av att producera på ett år kWh Du anger vad du vanligvis förbrukar under juli månad, så sätter vi ihop ett paket med solpaneler och inverter som ska tillverka lika mycket el under juli

 m Avståndet mellan placeringen av solpanelerna och inverten

Taktyp

   

Planlösning Azumit - Vilket håll vätter ditt tak åt? Står det rakt mot syd är det 0 grader. Rakt mot väst 90 grader. Rakt mot öst -90 grader

      +

Vid komplexare planlösning eller hinder på tak. Vänlig ladda upp en enkel ritning.

(jpg,jpeg,gif,bmp,pdf,png,doc)

Address för anläggningen