Solpaneler villatak Offerter

I denna artikel tänkte jag ge lite info vad hur vi gör våra offerter och vilken information vi behöver från dig och vad vi använder den till. Man kan säga att vi gör offerten i tre steg där det offerterna blir alltmer detaljerade i varje steg.

I steg ett får du ett grovt pris mellan tumme och pekfinger. Detta visar hur mycket ett solcellssystem kostar installerat och klart, det priset är runt 12000kr per installerad kilo Watt. Det som påverkar priset förutom själva solpanelerna och växelriktaren är vilken typ av tak du har, tegeltak behöver i regel ett dyrare montagesystem, vart i landet du befinner dig. Våra installatörer utgår ifrån norra Dalarna med har möjlighet att åka på uppdrag i hela landet, har du en installationsfirma närmare dig som du vill använda så är det absolut möjligt.

I steg två vill vi att du fyller i vår solcellsplanerare, i denna vill vi gärna att som minimum fyller i fyller i minst ”3 steg till offert”. I denna fyller du i takbredd och taklängd, takets lutning och orientering, samt vilken taktyp du har. Vi har då möjlighet att se hur stort solcellssystem som får plats på ditt tak och vilken montageutrustning som krävs. Var vänligen notera att detta system som du får ett pris på då förmodligen är lite större än vad som de facto får plats, för saker som snöskydd, skorstenar, stegar och liknande stjäl plats från solpanelerna.

Därför är nästa naturliga steg att vi får in en detaljerad ritning där du visualiserar hur ditt tak ser ut med skorstenar och stegar. Utifrån detta passar vi sedan in så många solpaneler vi kan utan att förhindra att en sotare kan ta sig upp på stegen och komma åt skorstenen. Därför kan vi nu i detta skede göra en offert med allt inräknat, dvs. antal solpaneler, val av solpaneler, konfigurering av montageutrustning, installationskostnad och växelriktare.