Solcellssystem för hemmet / villan, komplett inkl. allt och färdigt för enkel montering

Ny på solceller? Här nedan finner du en kort men koncist förklaringsmodell för vad man vanligtvis vill uppnå med sina solpaneler:

Som det ser ut idag så köps elen in ifrån ett kraftverk. För enkelhetens skull antar vi att det förbrukas 2 EL (huset till vänster):
Inline image 4

När man sedan kopplar in solpaneler på huset så, behåller man sitt befintliga elsystem och kopplar in solpanelerna parallellt på elsystemet. Detta göra att solpanelerna kommer att ersätta kraftverkets elproduktion de soliga dagarna. Vissa dagar då solen är som starkast kommer man att överproducera el ifrån solpanelerna, eftersom att man inte kan lagra energin på ett vettigt sätt så säljer man elen till nätägaren. Nätägaren kommer då att sälja din solel till någon annan som annars hade köpt sin el ifrån kraftverket, se bilden för förklaring:
Inline image 5


Mulna dagar och på vintern så kommer solpanelerna ha svårt att producera tillräckligt mycket energi för att möta behovet. Då är man tvungen att köpa in den elen som fattas från ett kraftverk:
Inline image 6


Genom att på detta sätt sälja överskottsenergin och köpa in underskottsenergin försöker man matcha så att man på ett år har producerat lika mycket som man förbrukar. Den mesta produktionen sker givetvis på sommaren, medan det på vintern produceras endast en liten del av den totala energin. Om man kollar på ett helt år så är förbrukningen oftast konstant (bruna staplar och röda blixtar) medan produktionen pendlar mycket mellan månaderna (blåa staplar och gröna blixtar):
Inline image 7